Ogłoszenia
 • Dyżur w DOMU Harcerza, każdy wtorek od godz. 16.00 do ... 

Komunikat K.H.

 

    Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o odejściu na Wieczną Wartę

zasłużonego dla leszczyńskiego harcerstwa – hm. Kazimierza Cybichowskiego –członka Kręgu Instruktorskiego im. Tadeusz Solli.

 

    Druh Kazimierz posiadał bardzo bogaty życiorys harcerski, w czasie służby pełnił szereg funkcji instruktorskich:

 • Członek Referatu Specjalności i Techniki  1977 r. -1979 r.

 • Członek Komisji Rewizyjnej  1979 r. -1980 r.

 • Członek Komendy Hufca  1980 r. – 1984 r.

 • Przewodniczący Komisji  Instruktorskiej  1988 r. – 1991 r.

 • Członek Chorągwianej Komisji  Instruktorskiej  1989 r. -1992 r.

 • Przewodniczący Sądu Harcerskiego  1991 r. – 2010 r.

 • Członek Chorągwianego Sądu Harcerskiego  1992 r. – 1998 r.

    Był wychowawcą wielu pokoleń harcerek i harcerzy, inicjatorem przedsięwzięć programowych, wzorem dla młodych instruktorów.

 

    Za swoją pracę w ZHP i zawodową wielokrotnie go odznaczano:

 • Srebrna odznaka ”Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi” - 03.12.1982 r.

 • Złota odznaka ”Za zasługi dla Leszczyńskiej Chorągwi” - 17.10.1985 r.

 • Harcerska Służba Wielkopolsce – 15.01.2000 r.

 • Krzyż za Zasługi dla ZHP - 25.10.1985 r.

 • Srebrna odznaka „Drużyna Młodzieżowa OSP” - 22.05.1983 r.

 • Brązowy Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 22.05.1983 r.

 • Srebrny Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 29.04.1988 r.

 • Złoty Medal za Zasługi dla Pożarnictwa - 14.04.1993 r.

 • Odznaka „Za Zasługi w Rozwoju Województwa Poznańskiego” - 13.03.1975 r.

 • Odznaka „Za Zasługi dla Województwa  Leszczyńskiego” - 29.12.1988 r.

 • Medal 40-lecia Polski Ludowej - 22.07.1984 r.

 • Srebrny Krzyż Zasługi - 08.04.1981 r.

 • Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski - 07.06.1989 r.

 • Złoty krzyż Za zasługi dla ZHP – 30.12.2010 r.

    Druh hm. Kazimierz Cybichowski pochowany zostanie na cmentarzu przy ul. Kąkolewskiej w Lesznie. Ceremonia pogrzebowa odbędzie się w dniu 17 maja 2016 r. o godz. 11.00.

 

    Niniejszym: 

1. Ogłaszam dwutygodniowy okres żałoby w Hufcu ZHP Leszno do dnia 26.05.2016r.

2. Polecam odczytać rozkaz na zbiórkach drużyn.

3. Polecam okryć kirem sztandary harcerskie.

4. Polecam nałożyć czarne opaski na Krzyże Harcerskie.

 

Czuwaj!

Komendant Hufca ZHP Leszno

hm. Rafał Maćkowiak

 

Rozkaz L6/2016

••• Ostatnia aktualizacja: 13 maja 2016 r. •••